Rörelser.

 

En utmärkt Schapendoes...

  • Rör sig lätt fjädrande
  • Rör sig med ett högt buret huvud och en aktiv svans utan att dras upp av ett koppel.
  • Rör sig "ekonomiskt"
  • Under arbete, rör sig mer i galopp än trav.
  • Lätta, fjädrande och energisparande rörelser.
  • Har lätt för att hoppa och vända snabbt.

Många domare vill se "påskjut" eller "driving power" på utställningar, men en Schapendoes är inte byggd för att röra sig på det sättet. En Schapendoes är en galoppör.

 

Galopp:

Rörelseschemat hos en Schapendoes blir trängre ju snabbare den rör sig. När den rör sig flyter den framåt.

Förklaring - De trängre rörelserna i snabb trav, typiskt för den arbetande hunden, betyder att tassarna placeras närmare centrum, de högra och vänstra tassarna sätts ner närmre varandra. Man kan säga att hunden rör sig "ekonomiskt", dvs inga överflödiga, flashiga rörelser som tex att lyfta tassarna mer än nödvändigt.


Källa: En utmärkt Schapendoes är...

Raskompendium för Schapendoes.

Svenska Schapendoesklubben 2010-01-13